BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 56 im. Tadeusza Rejtana

Zapraszamy do serwisu BIP Szkoły Podstawowej nr 56

im. Tadeusza Rejtana w Krakowie

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.