BIP MJO - Centrum Młodzieży

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana


Zapraszamy na naszą stronę WWW

Centrum Młodzieży jest placówką wychowania pozaszkolnego miasta Krakowa, z główną siedzibą przy ul. Krupniczej 38 w Śródmieściu. Działa w systemie edukacji narodowej. Od przeszło 50 lat stwarza dzieciom i młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

 

Naszą misją jest inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez:

  • program zajęć stałych w kołach zainteresowań dla około 3000 uczestników w wieku 4-19 lat,
  • organizację imprez artystycznych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjne o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym,
  • rozwój współpracy i wymian międzynarodowych młodzieży,
  • prowadzenie wyjazdowych i miejskich form letniego i zimowego wypoczynku,
  • organizację konferencji i warsztatów dla młodzieży i nauczycieli,
  • współpracę z wieloma placówkami wychowania pozaszkolnego w kraju i za granicą,
  • prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej i poradnictwa dla młodzieży,
  • realizację programu aktywnego spędzania czasu wolnego.