BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 29

 

 

Szkoła położona jest w pięknym miejscu. Otoczenie pełne zieleni, brak ruchu i hałasu ulicznego umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu.Przyjazna atmosfera i opieka pedagogiczna pozwalają naszym uczniom spokojnie i bezpiecznie spędzać czas nauki szkolnej.

 

           strona www szkoły


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.