BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 1

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 1

ul. Podzamcze 1,

31-003 Kraków

tel. + 48 12 312 05 63

e-mail: zlobeknr1@gmail.com

 


 
 
 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.