BIP MJO - Dom Kultury - Podgórze

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Kultury "Podgórze"

 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej


Dom Kultury „Podgórze” pełni funkcje centrali dla 17 podległych jednostek organizacyjnych (obsługa administracyjna, finanse, nadzór programowy). Dom Kultury oraz wszystkie podległe placówki znajdują się na terenie prawobrzeżnej części Krakowa i w chwili obecnej tereny dzielnicy:  VIII,IX,X,XI,XII,XIII
Podstawowe zadania:
- edukacja
- wychowanie przez sztukę
- udostępnianie i tworzenie dóbr kultury
- stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką
- promocja talentów w różnych dziedzinach sztuki,
- rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych osób w różnych grupach wiekowych odbiorców
Działalność kulturalna realizowana jest według następujących segmentów:
artystyczny – promocja sztuki
oświatowo-szkoleniowy –kursy, warsztaty, koła zainteresowań
integracyjno-promocyjny- oferta dla całej społeczności lokalnej
rekreacyjny –szeroka oferta w szczególności dla dzieci i młodzieży
ekonomiczny-pozyskiwanie środków z innych źródeł na zadania celowe
i działalność jednostek
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu Kultury "Podgórze". Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.