BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Krakowskiego Forum Kultury


Krakowskie Forum Kultury przekształciło się ze Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, działającego nieprzerwanie od 1979 roku przy ul. Mikołajskiej 2. Nasze Forum pragnie łączyć w ramach swoich projektów naukę o kulturze i jej upowszechnianie, edukację oraz wartości artystyczne i estetyczne.
 
Krakowskie Forum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Celem jego działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Forum dąży do aktywizacji krakowskiego środowiska artystycznego oraz środowisk mieszkańców w celu integracji społecznej poprzez udział w kulturze.Krakowskie Forum Kultury  to nie tylko malownicza kamienica mieszcząca się na Małym Rynku. To również sieć klubów:

• Klub Kazimierz (ul. Krakowska 13),
• Klub Strych (ul. Masarska 14),
• Klub Muzyki Współczesnej Malwa (ul. Dobrego Pasterza 6),
• Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” (Rynek Gł. 25),
• Integracyjny Klub Kultury Olsza ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.

 

 


 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony domowej

 


 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Ośrodka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.