BIP MJO - Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

 

nowelogo
Zapraszamy do strony domowej

 

Miejska instytucja kultury, współfinansowana przez Miasto Kraków. Realizuje wielofunkcyjną działalność związaną z animacją i edukacją kulturalną, prowadzi intensywną edukację ekologiczną i środowiskową. Włącza się w procesy związane z rewitalizacją, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Grupuje kadrę różnych specjalizacji.

 

Prowadzi Kino Studyjne Sfinks, Klub Kuźnia, ARTzonę, Pracownię Animacji Ekologicznej, Bibliotekę Główną OKN oraz Bibliotekę Klubu Kuźnia. Prowadzi różnorodne kursy i warsztaty. Opiekuje się grupami twórczymi i wspomaga małe organizacje społeczne. Jest członkiem Forum dla Nowej Huty, nieformalnej grupy partnerskiej jednoczącej organizacje, szkoły, instytucje i biznes lokalny.

 

 Realizuje liczne projekty o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym (największe projekty międzynarodowe: projekt Nowa Huta - Nowa Szansa realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal w latach 2004-2008, projekt Aktywne obywatelstwo w Technologiach Informacyjno-Komunikacyjnych w każdym wieku ActiveICT realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2009-2010, projekt ReNewTown New post-socialist city: competitive and attractive realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2011-1014.)

 

Jest czołowym uczestnikiem procesów i dyskusji związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Nowej Huty. Ściśle współpracuje z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej dokumentuje historię dzielnicy, jednocześnie za pośrednictwem TVP 3 promuje w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i inicjatywy.

 

Misja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida:
Poprzez nasze działania chcemy umacniać więź mieszkańców Nowej Huty z miejscem, w którym żyją.

 

NIP: 675-10-00-328

Regon: 35 07 61 682

Wpis do rejestru instytucji kultury: III/3

Nr konta bankowego: 96 2490 0005 0000 4600 4743 0631 Alior Bank

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka Kultury im. Norwida.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.