BIP MJO - Przedszkole Nr 90

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Przedszkola Samorządowego nr 90 im. Św. Mikołaja w Krakowie

 

 

 

 

Zapraszamy na strtonę internetową przedszkola www.przedszkole90.edu.pl


     Przedszkole zostało wybudowane w 1953 roku. Budynek był projektowany dla potrzeb przedszkola i nigdy nie zmieniał swojej funkcji, zawsze służył dzieciom z krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. W 2002 roku Rada Miasta Krakowa nadała placówce imię Św. Mikołaja, co jeszcze bardziej związało nas z dzielnicą zawsze będącą w obrębie parafii św. Mikołaja.
     Przedszkole jest małą przyjazną placówką dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Od września do czerwca czynne jest w godzinach od 6:30 do 17:30. Do dyspozycji dzieci przeznaczone są cztery sale zabaw i duży, dobrze wyposażony ogród. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na cztery 25 osobowe grupy, według wieku. Edukację w każdej grupie prowadzą dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. Staramy się, aby nauczycielki nie zmieniały się w ciągu czteroletniego okresu uczęszczania dziecka do przedszkola.
Kadra pedagogiczna przedszkola realizuje program zindywidualizowany do potrzeb każdego dziecka. Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli gwarantują wysoki poziom realizacji wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanków. Dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe takie jak rytmika z umuzykalnieniem, j. angielski.
 

Dodatkowo realizowane są również programy pomocnicze:

 „Bezpieczny Przedszkolak”- program kształtujący postawę bezpiecznego zachowania się dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa mgr Angeliki Mazurczyk

 Program autorski poszerzający zainteresowania i umiejętności plastyczne dzieci 5-6 letnich autorstwa mgr Marii Rosół i mgr Danuty Domańskiej

 Program poszerzający zainteresowania i umiejętności aktorskie dzieci 5,6-letnich „Mały artysta” autorstwa mgr Renaty Gluzińskiej

=Program kółka przyrodniczego wspomagający edukację przyrodniczą dziecka w zakresie hodowli zwierząt „Miłośnik zwierząt” autorstwa p. mgr Anna Węglarz

 

 Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych, o czym świadczą wykonywane badania.

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.