BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Telefon alarmowy całodobowy: 998Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.Zapraszamy również na naszą stronę

www.psp.krakow.pl