BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 20

       BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 20 W KRAKOWIE

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Kancelarii Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


Zapraszamy również na stronę domową Przedszkola nr20

www.p20.przedszkolowo.pl

 

Godziny otwarcia przedszkola: 6:30 - 17:00

Oddziały pracujące w przedszkolu:

Grupa I - dzieci 3-letnie

Grupa II - dzieci 4-letnie

Grupa III - dzieci 5 - letnie

Grupa IV - dzieci 6 - letnie

Grupa V - dzieci 5- i 6 -letnie

 

W naszym przedszkolu odnajdziecie klimat sprzyjający poczuciu bezpieczeństwa:

Nasze atuty:

 • Przedszkole znajduje się w miejscu oddalonym od ruchliwych szlaków komunikacyjnych
 • posiada doskonałe warunki lokalowe:przestronne, jasne, kolorowe sale zabaw i salę gimnastyczną
 • posiada duży ogród, zapewniający bezpieczne zabawy na powietrzu
 • Przedszkole wyposażone jest w inspirującą do twórczych działań bazę dydaktyczną
 • zapewniamy zdrowe i smaczne posiłki, przygotowane zgodnie z obowiązującym unijnym systemem zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HAACAP
 • nauczycielki i personel pomocniczy, prezentują wysoki poziom kultury osobistej i troski o dobro dziecka

MISJA

       NASZE PRZEDSZKOLE:
 • Zapewnia opiekę, wychowanie oraz możliwość poznawania siebie i świata w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Wykorzystuje potencjał rozwojowy dziecka, jego zdolności i działania twórcze we wszystkich dziedzinach aktywności
 • Kształtuje postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo
 • Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny
 • Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej

WIZJA

NASZ WYCHOWANEK:
 • Jest aktywny twórczo i wykazuje postawę badawczą
 • Ma ukształtowany system wartości
 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Dba o własne zdrowie i rozwija swą sprawność fizyczną
 • Korzysta z komputera, jako jednej z metod zdobywania wiedzy i umiejętności w zabawie
 • Ma ukształtowane poczucie tożsamości z własnym narodem i przynależności do rodziny państw europejskich
 • Jest gotowy do podjęcia nauki szkolnej

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

 

Psycholog: mgr Anna Gebauer

 

Terminarz dyżurów i spotkań z p. psycholog do końca 20017 r:

26.09.17: pierwszy kontakt z wychowawcami grup w godz. 11:00 - 13:00

26.10.17: prelekcja "Gotowość szkolna" i czas do dyspozycji, zainteresowanych rodziców

23.11.17: dyżur dla rodziców w godz.14:00 - 17:00

21.12.17: obserwacje w grupach i kontakt z wychowawcami w godz.09:00 - 12:00

Prosimy rodziców, zainteresowanych indywidualnym spotkaniem z panią psycholog o wcześniejsze umawianie terminu konsultacji w kancelarii przedszkola.

  

Logopeda: mgr Magdalena Pospieszałowska

 

Piątek : 8.00 – 13.00

 

Przedszkole współpracuje z :

Samorządowym Ośrodkiem Psychologiczno - Pedagogicznym, ul Spółdziełdzielców 5 w Krakowie

Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1, ul. Chmielowskiego 1