BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków





 
 
 
 
 
 

 

MISJA

"DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
-
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX"



www.narutowicz.krakow.pl



Jnformacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie "na wniosek".

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Dyrektora Szpitala.

Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.