BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66

 


PN-EN ISO 9001:2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Kancelarii Szpitala.

Informacja zostanie udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.