BIP MJO - Przedszkole Nr 111

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 111

"POD MODRZEWIEM"
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w kancelarii przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia.

 

 

 

 

Jeśli wybierając przedszkole dla swojego dziecka pragniecie aby:

- zapewniło wysoki poziom wychowania i kształcenia,

- zachęciło do działania i osiągania sukcesów,

- zapewniało bezpieczeństwo,

- ułatwiało poznanie i zrozumienie samego siebie,

- rozwijało wrażliwość estetyczną,

- pogłębiało zdolność twórczego myślenia,

- rozbudzało potrzebę współdziałania ze środowiskiem       

społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

- uwrażliwiało moralnie

to z pewnością warto skorzystać z bogatej oferty

wychowawczo-    dydaktycznej naszego przedszkola.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna