BIP MJO - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

Logo

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 


 

30-663 Kraków, ul.Wielicka 267


http://www.zol-krakow.com.pl

zol@zol.krakow.pl


Sekretariat

tel: 12 44-67-500

 

 

Faks

12 44-67-501

 

  

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie ZOL. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.