BIP MJO - Przedszkole Nr 63

  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63

"WESOŁE SKRZATY " __________________________________________________________________________________________________

MISJA PRZEDSZKOLA

    Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom najwyższej jakości opieki i wychowania oraz nauczania. Każde dziecko otoczone jest fachową obsługą kadry pedagogicznej                i personelu technicznego, który współpracuje z rodzicami  i środowiskiem. Oferujemy dzieciom możliwość rozwijania zdolności komunikowania się, umiejętności z zakresu nauki czytania, liczenia, rozwijania zdolności plastycznych, muzycznych. Dzieci mogą uczyć się języka angielskiego, brać udział w kursie tańca i korzystać z zajęć korygujących postawę ciała.
Nasi wychowankowie są dobrze przygotowani do sprostania wymaganiom szkoły. Konsultacje z nauczycielami szkoły wytyczają wspólną drogę w procesie wszechstronnego rozwoju powierzonych nam dzieci.
Nasze przedszkole posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych i innych zabawek niezbędnych dzieciom do wszechstronnego rozwoju.
Organizujemy dzieciom wiele wycieczek i wyjść do kin, teatrów i zaprzyjaźnionych placówek dydaktyczno - wychowawczych.
Spełniając naszą misję przyjmujemy informacje zwrotne od rodziców na temat jakości pracy, w celu wytyczenia sobie planu poprawy działań kadry pedagogicznej i pozostałego personelu.

 

 

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

 

    Początki Przedszkola nr 63 w Krakowie sięgają roku 1951. Przez pierwszy rok mieściło się ono w domu p. Franciszki Piskorz - jego założycielki, przewodniczącej Ligi Kobiet Zarządu Kolei   w os. Wadów. Zajmowało dwie izby i liczyło 30 dzieci. Brakowało zabawek, książek i odpowiednich warunków sanitarnych. W 1953 roku na wniosek p. Franciszki rozpoczęto adaptację zabytkowego dworku na potrzeby przedszkola. Do jego urządzenia w dużej mierze przyczynił się Zakład Opiekuńczy - Zarząd Kolei. W początkowym okresie w dworku mieściły się przedszkole i szkoła podstawowa. W latach 70 - tych szkoła została przeniesiona do nowego budynku. W związku z tym, wszystkie sale w dworku zostały zaadoptowane na potrzeby przedszkola, które mieściło się w nim do 2003 roku. Od tego czasu przedszkole mieści się  w budynku wybudowanym w czynie społecznym przez mieszkańców Wadowa.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.