BIP MJO - Przedszkole Nr 5

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 5

w Krakowie


"Stwarzamy dzieciom radosne i bezpieczne dzieciństwo, aby bez lęku wkroczyły w szkolny świat"


 

Zapraszamy również do naszej strony intrenetowej

Wiersz o naszym przedszkolu


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretarjacie przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.