BIP MJO - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej

31-450 Kraków, ul.Ułanów 9

tel: 12-411-76-11

tel/fax: 12-411-30-70


 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

www.zsisim.pl

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

 

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.