BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3

Biuletyn Informacji Publicznej

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W KRAKOWIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w KrakowiePoznajemy się na nowo (14.06.2018 r.)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest jednym z członków-założycieli Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które z okazji 10-lecia istnienia zorganizowało spotkanie partnerów.

 

W dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbył się „Czwartkowy brunch z partnerstwem” pod hasłem „Poznajmy się na nowo”. Uczestnicy spotkania, wśród których były przedstawicielki Poradni Barbara Michalska i Dorota Żarczyńska, prezentowali prace i dorobek swoich placówek dzieląc się przemyśleniami i uwagami dotyczącymi dalszej działalności.

 


 

VII Małopolski Dzień Uczenia Się (13.06.2018 r.)

8 czerwca odbył się VII Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: "Rozwijaj się koncertowo".

 

Jak co roku nasza Poradnia brała udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane zostały warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 56 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia miały ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki i wzbudzić świadomość, że nauka może i powinna być przyjemnością.

 


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Konfederackiej 18, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa. Swoim działaniem obejmuje teren krakowskiego Podgórza (dzielnice VIII-XIII). Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych. Dyrektorem Poradni jest mgr Małgorzata Piec, wicedyrektorem mgr Barbara Michalska. Wyspecjalizowana kadra 40 psychologów, pedagogów i logopedów, działająca w sposób zintegrowany, w pięciu powołanych zespołach (Zespół Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej, Zespół Logopedii, Zespół Terapii Pedagogicznej, Zespół Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin, Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego) realizuje główne cele i zadania poradni: wspomaganie psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (w tym rozwoju emocjonalnego, mowy, myślenia oraz umiejętności społecznych), pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży, dostosowywanie warunków kształcenia do indywidualnych możliwości dziecka (w tym dziecka niepełnosprawnego).

 Zapraszamy na naszą stronę domową

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Poradni. Informacje zostaną udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.