BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

im. prof. Marii Grzegorzewskiej


Rekrutacja do każdej ze szkół odbywa się

w ciągu całego roku szkolnego w godzinach pracy szkoły

 

 

 

 


 

Zapraszamy na naszą stronę domową

 

 


Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.