BIP MJO - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych

Zapraszamy do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

 

Do Zespółu Szkół i Placówek Specjalnych należą:


Szkoła Podstawowa nr 131 z oddziałami Gimnazjum nr 61 kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 W ramach edukacji prowadzone są klasy:
•  I - III Edukacja wczesnoszkolna / Metoda Ośrodków Pracy
•  IV - VIII Nauczanie przedmiotowe

 

Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami Gimnazjum nr 84 kształci uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

Oddziały Gimnazjum nr 61 w Szkole Podstawowej nr 131 kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanych.

 

Oddziały Gimnazjum nr 84 w Szkole Podstawowej nr 17 kształci uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 obejmuje opieką uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym.Zapraszamy do kr.edu.pl

 

Informacje nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.