BIP MJO - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych

Zapraszamy do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie

 

Do Zespółu Szkół i Placówek Specjalnych należą:


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 W ramach edukacji prowadzone są klasy:
•  I - III Metoda Ośrodków Pracy
•  IV - VI Nauczanie przedmiotowe

 

Gimnazjum Specjalne nr 61 kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanych.

 

Gimnazjum Specjalne nr 84 kształci uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 obejmuje opieką uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym.Zapraszamy do kr.edu.pl

 


 Informacje nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w trminie 14 dni od daty złożenia wniosku.