BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (Podinspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (Kierownik Sekcji Opiekuńczej)
Nabór na stanowisko Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator (2 etaty)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach