BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie

 


Są dwie drogi aby przeżyć życie. Jedna, to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.


Wizja


 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.dpskluzeka.pl


 

 

 

 

 

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie: na wniosek.