BIP MJO - IX Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Wróblewskiego
Zapraszamy również na stronę szkoły

 

 

 


 


Informacje nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni.