BIP MJO - VIII Liceum Ogólnokształcące

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Wyspiańskiego

w Krakowie

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę

Informacje nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni w formie pisemnej lub ustnej.