BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

Zapraszamy do serwisu BIP

  Szkoły Podstawowej nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

 


 

zapraszamy również do naszego serwisu domowego
www.sp36.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.