BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22

 

Zapraszamy do serwisu BIP

Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22

 

 


www.sp22.krakow.pl

szp22@interia.pl


ul. Chmielowskiego 1

31-067 Kraków

 

motto: „...wychowanie jest rodzajem sztuki, w której tak ważną rolę odgrywa wyczucie potrzeb chwili, okoliczności, miejsca i czasu...”

misja: My nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 22 w Krakowie, świadomi odpowiedzialności za powierzoną nam misję kształcenia młodego człowieka, uznajemy, iż edukacja w naszej szkole powinna prowadzić do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości uczniów z uwzględnieniem ich różnorodności, stwarzać warunki ich rozwoju w kierunku tolerancji i współistnienia z odmiennie sprawnymi rówieśnikami, przygotowywać ich do dalszego kształcenia i życia w demokratycznym społeczeństwie.

 

Informacje publiczne nie opublikowane na BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dniu od daty złożenia wniosku.


Edukacja w dobrym stylu

W latach 2009 -2011 realizowaliśmy program "Edukacja w dobrym stylu" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=projekty&id=20