BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (BHP)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (PiRRiI)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Awarie i KST)

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział socjalny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Radca prawny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (infprmatyk w dziale organizacyjnym)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru - ogółnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds księgowości - likwidatura)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds archiwum)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (referent/ starszy referent ds planowania)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ( starszy referent ds adm- obsł - projekty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inwentaryzacja)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator w Projekcie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko ds merytorycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds ksiegowości i likwidatury)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko ds merytorycznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator w Sekcji Projektów Zewnętrznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. prawnych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (w Sekcji zamówień publicznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent/specjalista ds zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. prawnych w ZEO )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w Kadrach w ZEO )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. administracyjno – ekonomicznych w MPKZP )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent w dziale likwidatury)
koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ZEO-KD.1110.51.17
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ilość: 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów 1-4)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do działu przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycji w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie. Ilość etatów -2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do Sekcji Awarii i Kontroli Stanu Technicznego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowi. Ilość etatów -1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -1-4)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ilość: 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-obsługowych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale socjalnym w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. zamówień publicznych w Dziale Programów Zewnętrznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Ilość: 1 do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1-2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent / samodzielny referent w Dziale Organizacyjno - Gospodarczym w ZEO w Krakowie Ilość etatów 1-2.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie („Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków")
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków" z RPOWM 10.1.1 Wychowanie przedszkolne ZIT". - 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. finansowych w dziale projektów zewnętrznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Specjalista ds. merytorycznych w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów - 2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent, samodzielny referent ds. księgowości i dochodów przedszkoli w ZEO w Krakowie w ilości 4 etaty.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie Wychowanie przedszkolne ZIT)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (koordynator w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego II”, Poddziałanie 10.2.3 „Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów) 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (specjalista ds. merytorycznych w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego II” , Poddziałanie 10.2.3 „Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów”, w ramach Regionalnego Programu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent w dziale likwidatury w ZEO w Krakowie - 2 etaty.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale socjalnym w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (specjalista ds. merytorycznych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów 1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. administracyjno-obsługowych w ZEO w Krakowie. Ilość etatów 2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (specjalista ds. merytorycznych - 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. archiwum w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale likwidatury w ZEO w Krakowie- 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent, samodzielny referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie w ilości 7 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale zamówień publicznych w ZEO w Krakowie w ilości 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (radca prawny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie - ilość 1 do 4 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 5 etatów.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent w Dziale likwidatury i kasy w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent, starszy referent, samodzielny referent ds. inwentaryzacji w ZEO w Krakowie 7-8 etatów.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie - 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie – ilość 1do 2 etatów.).
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent do kas w ZEO w Krakowie 1 etat).
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 6 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii i 1-2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca dyrektora w ZEO w Krakowie – ilość 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent/ starszy referent ds. planowania w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent – samodzielny referent w dziale ZFŚS w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. wynagrodzeń w ZEO w Krakowie 1 etat.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w dziale likwidatury i kas w ZEO w Krakowie. 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. księgowości w ZEO w Krakowie 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 do 3 etatów.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze samodzielny referent w dziale przygotowania i rozliczania inwestycji, remontów i awarii 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w dziale likwidatury 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze Ilość etatów:1)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii 1 do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. księgowości 1 do 2 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 do 2 etatów )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (samodzielny referent )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Realizacji Inwestycji, Remontów i Awarii w ZEO w Krakowie 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego 1 do 3 etatów)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (sekcja dochodów przedszkoli 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. księgowości 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (do Działu Rozliczającego i Przygotowującego Inwestycje i Remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego do Działu Rozliczającego i Przygotowującego Inwestycje)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk-wrz)
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu organizacyjnego w ZEO w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (rem- praw)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (kosztorysant)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ( inspektor nadzoru inwestorskiego )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobud.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (planowanie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (audyt)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (organizacyjny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Kierownik ds. planowania)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany) ZEO-DN-5.1110/1/14
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany nr3 gr (3))
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (sanitarny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany nr3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor sanitarny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (planowanie budżetu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru nr3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru nr2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru 1-2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ds. planowania budżetu )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie - inspektor nadzoru inwestorskiego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (referent ds. księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru (1-2))
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego księgowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (nadzór budowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (nadzór inwestorski)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zastępca głównego ksiegowego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (elektryk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (sanitarny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (ogólnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inestycje i remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inestycje i remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (referent ds. zarządzania nieruchomościami)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (referent ds. księgowości w Sekcji Ksiąg Rachunkowych ZFŚS)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (referent księgowości w sekcji ksiąg rachunkowych JB)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Specjalista ds. merytorycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w ZEO w Krakowie (Koordynator ds. realizacji projektu)
Referent d/s księgowości w Sekcji ksiąg rachunkowych i likwidatury w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Młodszy referent d/s informatyki w Dziale Informatycy w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód
Referent d/s księgowości w Sekcji ksiąg rachunkowych i likwidatury oraz inwentaryzacji i księgowości materiałowej w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód
Referent d/s księgowości w Sekcji ksiąg rachunkowych i likwidatury w Zespole Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach