BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie - do 31 grudnia 2017 roku

ul. Ułanów 9

31-450 Kraków

 

tel.: 12 617 88 88 - centrala

tel.: 12 617 88 46 - sekretariat

fax.: 12 410 43 90

e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl

e-puap: /ZEO_Krakow/SkrytkaESP

 

Do głównych zadań Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie należy prowadzenie obsługi finansowo-księgowejoraz administracyjno-gospodarczej 73 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół ogólnokształcących, 2 zespołów szkół ogólnokształcących sportowych, 2 zespołów szkół, 2 liceów ogólnokształcących, 6 zespołów szkół specjalnych, 7 zespołów szkolno - przedszkolnych, 108 przedszkoli, 1 zespołu szkół zawodowych oraz 1 specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego.

 

Aktualny wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków objętych obsługą Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie znajduje się w dziale Prawo .

 

Zapraszamy również na stronę internetową Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie   www.mcoo.krakow.pl

 

 

 

 

 

 


 Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy Miejskiemu Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie złożyć (ustnie, e-mail, pisemnie itp.) stosowny wniosek. Informacja zostanie udostępniona niezwłocznie, ustnie bądź pisemnie (w takim przypadku na podany we wniosku adres wnioskodawcy),  nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w podanym terminie, wnioskodawca zostanie w tym czasie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim zostanie mu udostępniona informacja, przy czym nie może to nastąpić później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.