BIP MJO - Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. św.M.M.Kolbe

Zapraszamy do serwisu BIP szkoły.


Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi

im. św. Maksymiliana Marii Kolbe

os. Złotego Wieku 36

31-618 Kraków                              

 

                             


Zapraszamy również na naszą stronę domową

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.