BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89

NULL 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 89

IM.KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO

W KRAKOWIE


Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły.

Odwiedzajcie równiez naszą stronę internetową

www.sp89krakow.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.