BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89

NULL 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 89

IM.KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO

W KRAKOWIE


Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły.

Odwiedzajcie równiez naszą stronę internetową

www.sp89krakow.pl


 

 


 

Udostępniania informacji publicznej na wniosek.
Art. 10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. określa, iż informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki,jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.