BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego

 

 

                                                                       
          

                                                   

 

 

Szkoła Podstawowa nr 80

im.Wojciecha Bogusławskiego

w Krakowie

 

www.sp80krakow.edu.pl

 

e-mailsp80@poczta.onet.pl 

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie  na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku