Wykazy zamówień publicznych i umów w Gminie Miejskiej Kraków

 

UMK UMOWY ZAMÓWIENIA
GUP UMOWY ZAMÓWIENIA
MCPU UMOWY ZAMÓWIENIA
MOPS UMOWY ZAMÓWIENIA
ST

UMOWY

ZAMÓWIENIA
ZBK UMOWY ZAMÓWIENIA
ZCK UMOWY ZAMÓWIENIA
MCOO UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIKIT UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIM UMOWY ZAMÓWIENIA
ZIS UMOWY ZAMÓWIENIA
ZZM UMOWY ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:


UMK - Urząd Miasta Krakowa

GUP - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

MCPU - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

ST - Straż Miejska Miasta Krakowa

ZBK - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

ZCK - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

MCOO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZIKIT - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ZIM - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

ZIS - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ZZM - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie