ARCHIWUM URZĘDU MIASTA KRAKOWA                                                                                                                                                                                       

ul.Dobrego Pasterza 116 A

tel.: +48 12 616 90 00; 616 90 08, 616 90 06

faks: +48 12 616 90 05

DOJAZD 

 

Archiwum gromadzi , przechowuje i udostępnia dokumentację zlikwidowanych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

 

Korespondencję należy kierować :
Referat Archiwum
Wydział Organizacji i Nadzoru
ul.Dobrego Pasterza 116 A
31-416 Kraków

 

OPŁATA:
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej w rozliczeniach krajowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa