UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
2024
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego pn.: „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne” w zakresie: działalności na rzecz integracji cudzoziemców określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017-08-11
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii