BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Indeks tematyczny w układzie alfabetycznym

 Strona podmiotowa

 Strona główna

         Ogłoszenia
         Prawo
         PRACA - NOWE
         Kontakt z jednostką
         Redakcja

 Informacje o jednostce

         Przetwarzanie danych osobowych
         Dostępność architektoniczna
         Punkt Konsultacyjny
         Kontrole, Skargi, Petycje, Audyt

 Finanse i mienie

         Sprawozdania finansowe
         Mienie
         Zamówienia publiczne
         Wykazy zamówień publicznych i umów

 Polityki, programy, raporty

         KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
         Konsultacje społeczne
         Raporty

 E-URZĄD

         Jak załatwić sprawę
                 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
         Elektroniczna Skrzynka Podawcza