Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie.

 

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009 r. Uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

 

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remont rowów przydrożnych i melioracyjnych.

 

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. Uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (zarządzenie Nr 641/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 marca 2018 r.).

 

Zadania są realizowane sukcesywnie od 2009 r.

 

Sprawozdania z działalności Zespołu Zadaniowego:

 

Za 2009 r.

Za 2010 r., załącznik

Za 2011 r., załącznik

Za 2012 r.

Za 2013 r.

Za 2014 r.

Za 2015 r.

Za 2016 r.

Za 2017 r.

Za 2018 r.