Dokument archiwalny

Bolesław KOSIOR

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Bolesław KOSIOR
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 3 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice IV Prądnik Biały, V Krowodrza) Otrzymał 4563 głosów.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

- Kultury i Ochrony Zabytków - Wiceprzewodniczący komisji

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników - Przewodniczący

- Pełnomocnik Rady Miasta Krakowa ds. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

- Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

- Głównej

 

 

 

 

Żonaty. Dwoje dzieci. Ma za sobą ponad 45 lat pracy zawodowej. Wykształcenie wyższe: studia I stopnia o specjalności administracja państwowa i samorządowa oraz II stopnia – specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe. Studia podyplomowe: Politechnika Krakowska-specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiada również licencje zarządcy nieruchomości.

 

Do roku 1990 był konstruktorem w Instytucie Obróbki Skrawaniem. W latach następnych piastował funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej. Odznaczony w roku 1998 Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz budowy demokracji w Polsce oraz w 25-tą rocznicę odnowionego samorządu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągniecia w pracy samorządowej. Obecnie jest dyr. wydziału Starostwa Powiatowego w Krakowie. Były działacz Solidarności także tej działającej w podziemiu. Kierował trzema kampaniami wyborczymi do Parlamentu RP Małopolskiej Solidarności.

 

W latach 1989-2004 był współorganizatorem i czynnym działaczem ruchu obywatelskiego w Małopolsce i Krakowie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa dwóch kadencji w latach 1997-2000 i 2001-2004.

 

Współtwórca najniższego szczebla samorządu krakowskiego, Dzielnic Miasta Krakowa oraz pierwszego szkolenia samorządowego radnych dzielnic na podstawie, którego powstało książkowe wydania pt. „Vademecum Radnego Dzielnicy”. Książka ta służyła jako jeden z pierwszych podręczników dla początkujących samorządowców. Przewodniczył Radzie Dzielnicy IV Miasta Krakowa I kadencji. Powołał wówczas do życia pierwsze w Krakowie pismo samorządowe „Gazetę Lokalną”, która ukazuje się do dnia dzisiejszego.

 

Jest działaczem Akcji Katolickiej. W latach 1998-2009 prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. oraz członek Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Współtwórca i redaktor miesięcznika katolickiego ″Nasza Wspólnota″ ukazującego się od ponad 25 lat na terenie franciszkańskiej parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W latach 1995 - 2001 współpracował z ks. kard. Franciszkiem Macharskim w Radzie Archidiecezji Krakowskiej. Brał udział w przygotowaniu wielu uroczystości w tym przede wszystkim wejściu Kościoła Katolickiego w trzecie tysiąclecie. W roku 2012 wyróżniony za działalność przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

 

Samorządowiec - radny III, IV, V, VI i obecnej VII kadencji. Przewodniczył klubom: AWS, Komitetu Obywatelskiego oraz kilkakrotnie Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał i pracował w Radzie Programowej, która przygotowała obchody 750-lecia lokacji Krakowa. Owocem tej pracy były miedzy innymi remonty i zmiana użytkowania placów krakowskich tj. Małego Rynku i Placu Szczepańskiego. Współprzygotowywał krakowskie obchody 100-lecia Pomnika Grunwaldzkiego i 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Pełnił kilkakrotnie funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji merytorycznych Rady Miasta Krakowa.

 

Po powołaniu przez Radę Miasta Krakowa na Pełnomocnika RMK ds. Światowych Dni Młodzieży przygotował kilka sesji poświęconych przygotowaniom Krakowa do ŚDM. Był łącznikiem RMK z Kurią Krakowską i Urzędem Wojewódzkim Brał czynny udział w pracach Sztabu Wojewody Małopolskiego przygotowującego ŚDM Kraków 2016. Współpracował z przedstawicielami Archidiecezji Krakowskiej i zespołem bp. Damiana Muskusa OFM, generalnego koordynatora ŚDM Kraków 2016. Obecnie kontynuuje w samorządzie krakowskim prace związane z Ustawą Sejmu RP dotyczącą dekomunizacji przestrzeni publicznej.

 

Ponadto został powołany przez RMK do Rady Programowej Obchodów 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych