Dokument archiwalny

Jan FRANCZYK

 

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Jan FRANCZYK
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 7 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XVI Bieńczyce, XVIII Nowa Huta). Otrzymał 1583 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

- Kultury i Ochrony Zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych