Dokument archiwalny

Kazimierz CHRZANOWSKI

 

Klub Radnych Przyjazny Kraków

 

Kazimierz CHRZNOWSKI
Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego z okręgu wyborczego Nr 6 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie). Otrzymał 998 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący Komisji

- Infrastruktury

- Praworządności

- Ekologii i Ochrony Powietrza

- Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - Komisja zakończyła działalność - uchwała CVII/2741/18 .

 

 

 

 

 

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych