Sesja numer LV  (26 Październik 2016)


Posiedzenie nr 1  (26 Październik 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1161


5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Wesele" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1176


6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Szpital" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1184


7. Zmiana uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1171


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Mistrzejowice 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 67% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1174


9. Połączenie dwóch filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: filii nr 5 oraz filii nr 15 w jedną filię nr 5 oraz wprowadzenia zmiany w statucie Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1238


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854, zmian w planie dochodów w dziale 900, oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1240


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1241


12. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały likwidującej nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej propagującej komunizm lub inny ustrój totalitarny / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1091


13. Nazwa ulicy i nazw skwerów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1227


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1236


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Olsza" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1237


16. Przyjęcie przez Gminę Miejską Kraków zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresu pomocy społecznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1243


17. Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2017 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1244


18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyłączenia zadrzewionego terenu przy Placu Inwalidów do Parku Krakowskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1226


19. Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1248


20. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1249


21. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1250


22. Skarga na działania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1251


23. Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1252


24. Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1253


25. Zmiana uchwały nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 1254


26. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących wyznaczenia terenu pod park, w którym mieszkańcy będą mogli sadzić pamiątkowe drzewa z okazji narodzin dziecka / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1263


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1269


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1270


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 710, 754, 851 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1271


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1272


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1273


32. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1274


33. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Bocheńskiej 6 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1242


34. Założenie Samorządowego Przedszkola nr 41 w Krakowie, ul. Babińskiego 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1279


35. Rezolucja w sprawie dokonania zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1283-R


36. Oświadczenia, komunikaty.


37. Zamknięcie sesji.