Sesja numer VII  (11 Luty 2015)


Posiedzenie nr 1  (11 Luty 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Adama Asnyka Nr 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 88


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Promienistych Nr 5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 89


6. Zmiana Uchwały Nr CXXI/1950/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 90


7. Zmiana Uchwały Nr CXXI/1912/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 91


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 45 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 08.11.2101 r. udziału wynoszącego 87/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 92


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 93


10. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krowoderskiej Nr 50 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 94


11. Zmiana Uchwały Nr CXXI/1948/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 95


12. Zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 136


13. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/ Druk nr 137


14. Zmiana uchwały Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 103


15. Ufundowanie sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 114


16. Zmiana uchwały Nr XIII/143/11 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących usprawnienia i promocji ruchu rowerowego na terenie miasta Krakowa, których zasadniczym celem jest dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na drogach jednokierunkowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 120


17. Zmiana uchwały Nr XXI/269/11 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia wybiegów dla psów w Mieście Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 121


18. Zmiana uchwały Nr CXII/1743/14 w sprawie: ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony nowego parku miejskiego o nazwie Park Reduta zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 59/4 obr. 21 Śródmieście / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 122


19. Zmiana uchwały Nr LXIX/1003/13 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie Miasta Krakowa w latach 2013-2022 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 123


20. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 124


21. Zaproszenie dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 133


22. Wyrażenie zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej ''Krakowski Park Technologiczny'' na terenach Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 134


23. Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 115


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S2 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Św. Benedykta Nr 7 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 101


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 22 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 lipca 2101 r. udziału wynoszącego 227/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 102


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 104


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 798/1000 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym położonym przy ul. Podskale Nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 105


28. Przyjęcie Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 125


29. Rezolucja w sprawie pozostawienia w Krakowie jednej z siedzib Centrali PKP CARGO S.A. / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 135-R


30. Oświadczenia, komunikaty.


31. Zamknięcie sesji.