Sesja numer I  (1 Grudzień 2014)


Posiedzenie nr 1  (1 Grudzień 2014r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ NOWO WYBRANYCH RADNYCH.