Dokument archiwalny

Karta prywatyzacji

Udziały Gminy Miejskiej Kraków w Regionalnym Dworcu Autobusowym sp. z o.o. umorzone zostały w dniu 21 grudnia 2012 r.