Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu (2012):

 

„Władysław Bartoszewski, ur. 19 lutego 1922 roku w Warszawie – dziennikarz, pisarz, historyk, działacz społeczny i polityk. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego.

Dwukrotnie, w 1995 r. i w latach 2000-2001, minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska.

Profesor Władysław Bartoszewski od wielu lat jest mocno związany z Krakowem.

Po upadku Powstania Warszawskiego, w październiku 1944 roku, opuścił Warszawę, aby kontynuować swoją działalność w Biurze Informacji i propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej w Krakowie. Redagował „Dziennik Radiowy – RAD”. Od listopada 1944 roku do stycznia następnego roku pełnił funkcję sekretarza redakcji organu prasowego Komendy Głównej Armii Krajowej „Biuletynu Informacyjnego”, przeniesionego do Krakowa po upadku Powstania Warszawskiego.

Nieoceniona jest także współpraca Profesora Bartoszewskiego z „Tygodnikiem Powszechnym” w Krakowie, którą rozpoczął w roku 1957. W latach 1982-2007 był członkiem zespołu redakcyjnego, opublikował kilkaset artykułów. W marcu 1963 roku ogłosił na jego łamach apel o nadsyłanie relacji, wspomnień i dokumentów na temat: „Polacy z pomocą Żydom 1939-1944”. Na podstawie tych relacji wraz z Zofią Lewinówną przygotował książkę „Ten jest z ojczyzny mojej” wydaną w Krakowie w 1967 roku.

Właśnie w Krakowie, w roku 1974, Profesor opublikował kronikę okupacyjną „1859 dni Warszawy”, którą rok później wyróżniono Nagrodą Polskiego PEN-Clubu im. Mieczysława Lepeckiego. W Krakowie współpracował z Polskim Słownikiem Biograficznym w Krakowie, będąc jego stałym recenzentem i publikując tam notatki biograficzne. Jest długoletnim honorowym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Profesor Władysław Bartoszewski, jako były więzień KL Auschwitz, jest od dziesięcioleci zaangażowany w prace Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jest długoletnim przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i współzałożycielem Fundacji Auschwitz-Birkenau, zbierającej międzynarodowe fundusze na konserwację miejsca pamięci.

W roku 2004 otrzymał w Krakowie przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a wręczaną przez Leona Kieresa, pierwszego Prezesa IPN oraz Janusza Kutrykę, Prezesa IPN w latach 2005-2010, nagrodę im. Grzegorza Jakubowskiego – Kustosz Pamięci Narodowej.

W ostatnich latach był zaangażowany w proces tworzenia Muzeum Armii Krajowej i w krakowskie obchody ku czci Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Od maja 2005 roku jest Honorowym Przewodniczącym Rady Muzeum Armii Krajowej. W marcu 2012 roku, z okazji 90. urodzin i premiery filmu „Bartoszewski. Droga” odebrał z rąk Prezydenta Miasta pamiątkowe klucze do bram Krakowa. To w Krakowie Profesor nieprzerwanie wygłasza liczne odczyty i regularnie bierze udział w spotkaniach autorskich.

Profesor Władysław Bartoszewski jako polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk jest wybitną osobistością o uznanym autorytecie moralnym. W dowód uznania Rada Miasta Krakowa ma zaszczyt obdarzyć Profesora tytułem Honorowego Obywatela Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa".