Dokument archiwalny

OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - WYNIKI - I ETAP, CAŁOROCZNE

 

1. ZARZĄDZENIE NR 117/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych" w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2009.

 

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. - Imprezy międzynarodowe lub mistrzowskie krajowe organizowane w I półroczu 2009 roku

 

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. - Imprezy sportowo - rekreacyjne całoroczne lub realizowane w I półroczu 2009 roku

 

- Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. Imprezy Rekreacyjne dla Osób Starszych lub Osób Niepełnosprawnych organizowane w I półroczu 2009 roku

LISTA OFERT, KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOTACJI

 

2. ZARZĄDZENIE NR 118/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych" - zadania priorytetowe Dzielnic na rok 2009.

 

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych zadania priorytetowe Dzielnic

 

3. ZARZĄDZENIE NR 119/209 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Organizacja rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży - zadania priorytetowe Dzielnic na rok 2009

 

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. Organizacja rekreacyjna obozów sportowych dla dzieci i młodzieży - zadania priorytetowe Dzielnic

LISTA OFERT, KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOTACJI

 

4. ZARZĄDZENIE NR 128/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków na zadanie pn. „Organizacja rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży" w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2009.

 

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. - Organizacja rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

 

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2009 r. Organizacja rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

LISTA OFERT, KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOTACJI

 

5. ZARZĄDZENIE NR 156/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w ramach otwarego konkursu ofert na rok 2009.

 

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

LISTA OFERT, KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOTACJI

 

5. ZARZĄDZENIE NR /2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. "Remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością GMK" w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2009.

 

- Załącznik do Zarządzenia Nr 201/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2009 r.

 

LISTA OFERT, KTÓRYM NIE PRZYZNANO DOTACJI