Dokument archiwalny

Laureaci Nagród Miasta Krakowa 2008

 

JAN BOBA urodził się 10 marca 1941 roku w Krakowie. Należy do muzyków, którzy od urodzenia związani są z Krakowem. Jest pianistą, aranżerem, jednym z twórców polskiego jazzu i animatorem środowiska jazzowego.

W 1990 r. założył zespół, w którego skład weszły dwa pokolenia muzyków. Zaczął firmować grupę swoim nazwiskiem: Boba Jazz Band. Zespół działa już od osiemnastu lat.

W 2008 roku Jan Boba obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej.

ZOFIA GOŁUBIEW urodziła się 20 kwietnia 1942 roku w Krakowie. Jest znanym polskim historykiem sztuki oraz autorytetem w dziedzinie muzealnictwa. Związana, przez niemal całą karierę zawodową z Muzeum Narodowym w Krakowie, w którym pracę podjęła dwa lata po ukończeniu studiów z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo pełniła funkcję redaktora wydawnictw Muzeum (1974-1980), a następnie Kierownika Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby (1980-1996). Dalsze lata kariery zawodowej związane były z piastowaniem stanowiska Wicedyrektora ds. Naukowych i Oświatowych, by od kwietnia 2000 r. objąć stanowisko Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

Od 1 grudnia 2000 r. pełni jednocześnie funkcję Członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 19 marca 2001 r. jest Członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

ELŻBIETA TOWARNICKA urodziła się 29 lipca 1950 roku we Wrocławiu. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie uzyskała w 1978 roku w klasie prof. Barbary Walczyńskiej. Uczestniczyła w najważniejszych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. w Festiwalach: Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Muzyka w Starym Krakowie oraz Festiwalu Muzyki Filmowej Zbigniewa Preisnera, odbywającego się na Akropolu w Atenach oraz w kopalni soli „Wieliczka" pod Krakowem. Ponadto koncertowała w Niemczech, we Włoszech, w Szwecji, Belgii, Francji, Rosji, na Ukrainie, w Argentynie, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.

Na szczególną uwagę zasługują ścieżki dźwiękowe do filmów K. Kieślowskiego „Trzy kolory" - „Niebieski" i „Czerwony", „Dekalog", czy „Podwójne życie Weroniki".

Obecnie Elżbieta Towarnicka prowadzi własną klasę śpiewu solowego w Konserwatorium Krakowskim im. W. Lutosławskiego w Krakowie.

JERZY TRELA urodził się 14 marca 1942 roku w Leńczach k. Wadowic. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Krakowie podjął pracę w Teatrzyku Lalkowym przy nowohuckim Teatrze Ludowym jako scenograf i aktor-lalkarz.

W 1969 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Podczas studiów związał się z powstającym wówczas Teatrem STU, z którym współpracuje do chwili obecnej. Od 1970 r. do dnia dzisiejszego związany jest ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. W Starym Teatrze, w przedstawieniach Jerzego Jarockiego, Andrzeja Wajdy, Konrada Swinarskiego, Kazimierza Kutza, Krystiana Lupy grał role różnorodne: od epizodów do bohaterów pierwszego planu, role, które należą do największych osiągnięć polskiego aktorstwa.

Od 1999 r. jest również aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Ma w swoim dorobku artystycznym ponad 130 ról w Teatrze TV. Jerzy Trela zagrał ponad siedemdziesiąt ról filmowych. Jest profesorem, wykładowcą krakowskiej PWST. Przez dwie kadencje, w latach 1984-1990, był jej rektorem.

prof. MARTA WYKA urodziła się 7 stycznia 1938 roku w Krakowie. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała w 1961 roku na łamach „Współczesności". Jej zakres zainteresowań i dokonań badawczych jest szeroki, obejmuje literaturę Młodej Polski, literaturę dwudziestolecia międzywojennego, a także szeroko rozumianą literaturę współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki literackiej. Prowadzi aktywną działalność w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, żywo uczestnicząc w życiu kulturalnym Krakowa, współtworząc kulturę i atmosferę intelektualną miasta.

Była członkiem grupy założycielskiej pierwszego niezależnego literackiego miesięcznika „Pismo" oraz współzałożycielką i redaktorem naczelnym powstałej na początku lat dziewięćdziesiątych „Dekady Literackiej" (funkcję tę pełni do chwili obecnej). Przez wiele lat była członkiem władz Związku Literatów Polskich oraz członkiem Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (ponownie wybrana w 2008 roku).

Uczestniczy w komitecie organizacyjnym i programowym Fundacji Panteon Narodowy Na Skałce. Z jej inicjatywy i staraniem powstała w Instytucie Filologii Polskiej UJ (obecnie Wydział Polonistyki) Katedra Krytyki Współczesnej, w której, jako kierownik, położyła duże zasługi naukowo-badawcze i organizacyjne, inicjując wiele cennych przedsięwzięć.

Wyróżnienie za pracę dyplomową:
DOROTA DREŚCIK
urodziła się 7 września 1980 roku w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2006 r.). Autorka wyróżnionej pracy dyplomowej pt. „Technologia i technika wykonania oraz metody konserwacji rzeźb z kości słoniowej na przykładzie figurek dwunastu apostołów ze Skarbca Katedry na Wawelu". Szczególnym zadaniem było wykonanie specjalistycznej konserwacji zespołu 12 rzeźb z kości słoniowej. Dorota Dreścik, po raz pierwszy w Polsce, zastosowała metodę laserową do czyszczenia powierzchni kości. Wykonując skomplikowaną konserwację zniszczonych rzeźb, z nietypowego materiału, uratowała ważne dla sztuki Krakowa, a także kultury narodowej, dzieła sztuki.