Biuro Miasta Wiednia w Krakowie

 

 

Biuro Miasta Wiednia, działające w Krakowie od czerwca 2002 roku, zostało powołane do życia w wyniku rozwijąjących się kontaktów partnerskich pomiędzy Krakowem i Wiedniem. Mieści się przy ul. Mikołajskiej 4 i jest jedyną placówką miasta Wiednia w Polsce, a równocześnie jedyną spośród pozostałych biur, która nie znajduje się w stolicy. Wszystkie oficjalne biura kontaktowe Wiednia w miastach Europy Środkowej i Wschodniej prowadzone są obecnie, na zlecenie Miasta Wiednia, przez należącą do Holdingu Miasta Wiednia agencję Public Relations EUROCOMM. Zadaniem tych biur jest realizacja inicjatyw wiedeńskiej polityki zagranicznej, czyli działanie na rzecz zacieśniania kontaktów i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między stolicą Austrii i tymi miastami. Biura te współpracują na szeroką skalę z mediami w celu umocnienia pozytywnego wizerunku Wiednia.


ul. Mikołajska 4, II p.
31-027 Kraków
Tel: 12/4324470


Informacje publikowane przez EUROCOMM można znaleźć na oficjalnej stronie:

 

www.eurocommpr.pl