Dokument archiwalny

Grzegorz Stawowy

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 1 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę I Stare Miasto i Dzielnicę II Grzegórzki. Otrzymał 4763 głosów.

 

 

Podczas kadencji...
Członek Zespołu Zadaniowego ds. rodzinnych ogródków działkowych - Zarządzenie nr 2211/2008 PMK.

 

Pracuje w Komisjach RMK:


oraz:
- od 28 lutego 2007 roku - wchodzi w skład Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 267.


Dyżury

adres e-mail: Grzegorz.Stawowy@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa