Dokument archiwalny

Paweł Klimowicz

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 3 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę V Krowodrza, Dzielnicę VI Bronowice i Dzielnicę VII Zwierzyniec. Otrzymał 4459 głosów.

 


Podczas kadencji...

 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - uchwała I/1/06 RMK -  złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zgodnie  z przepisem art. 19 ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. -  uchwała XXIV/312/07  RMK.


od 20 grudnia 2006 r. do 30 października 2007 r. - Przewodniczący Komisji Głównej RMK


Pracował w Komisjach RMK:

oraz:
- od 9 marca 2007 roku - Przewodniczący Bractwa Filantropii,  opiniującego kandydatury do tytułu "Filantrop Krakowa
A. D.  2006" ,

- od 20 marca 2007 roku- Przewodniczący Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa,

- od 32 kwietnia 2007 r. - Przewodniczący Kapituły opiniującej kandydatury do honorowego tytułu " Przyjaciela Sportu A.D. 2006".

W związku z wyborem na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pan Paweł Klimowicz zrzekł się mandatu Radnego Miasta Krakowa z dniem 2 listopada 2007 r.


Dyżury

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa