Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

1. Wizyta w Belgii.
W dniach 14- 21 czerwca 2004 r. dwóch pracowników MOPS uczestniczyło w spotkaniach studyjnych, dotyczących problematyki zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie pobytu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami w tym zakresie stosowanymi w Gandawie.


2. Wizyta studyjna w Badenii-Württembergii.
W dniach 21 – 25 kwietnia 2004 r. Zastępca Dyrektora MOPS Jolanta Chrzanowska brała udział w wizycie studyjnej w celu zapoznania się systemem pomocy społecznej w Badenii-Württembergii.